Welkom bij De Weg naar God

Ontdek de avonturier in jezelf

De Schepper van het universum heeft de mens de mogelijkheid gegeven om Hem te vinden en dichter tot Hem te komen, als kinderen van God, dankzij Jeshua, Jezus Christus de Messias en die de Weg is en bemiddelaar tussen God en mens.


Dit is het tweede deel van het Drieluik om tot een christelijk geloof te komen.

 

1ste deel van het drieluik: Op zoek naar God

3rde deel van het drieluik: God vinden


Als wij op zoek zijn naar God komen wij in deze wereld veel mensen tegen die meerdere goden hebben.
Maar hoe staat het met die goden of is er misschien één God der goden die boven al die andere goden, idolen, mensen en dieren staat?
Op deze site willen wij de Weg naar God tonen.
Wij hopen dat u zal inzien dat er wel degelijk één God boven alle andere goden staat, Die van zeer groot belang is en die met Zijn Schepping een innige relatie wil aangaan, maar ook volledige trouw verlangt van Zijn schepselen.
Deze website wordt u vriendelijk aangeboden door de Belgische Christadelphians of Broeders in Christus.
U kan ons verder nog op andere sites vinden waar wij meerdere teksten aanbieden rond de Allerhoogste en Enige Ware God.
U zal merken dat al wil de wereld u doen geloven dat er meerdere goden kunnen aanbeden worden of dat er de Heilige Drievuldigheid of Drie-Eenheid is die moet aanbeden worden, zullen wij u hier de weg wijzen naar de enige Waarheid, dat er slechts één God is en één bemiddelaar tussen God en mens, namelijk de zoon van God, Jeshua, beter gekend onder de naam Jezus Christus, de Messias.
Het is Jezus Christus die de Weg is naar zijn hemelse Vader, welke een Geest is die niet door mensen kan gezien worden, maar die wel voelbaar in ons leven kan zijn, en een noodzaak is voor de mensheid.

De Weg naar God is reeds op voorhand bepaalt en hij die best de weg kan tonen omdat hij zelf De Weg is, zal diegene zijn die wij hier op deze site kenbaar zullen maken.

 

Dikwijls horen wij dat gelovigen mensen zouden zijn die alles zo maar klakkeloos over nemen. Gelovigen zouden volgens vele ongelovigen zo maar zaken blindelings geloven als ze er niet zeker van kunnen zijn dat het zo is.

 

Ware Christenen zijn echter mensen die voor dat zij zich manifesteerden Christen te zijn, wel degelijk zeer veel vragen hebben gesteld en hierop voldoende antwoorden wensten te hebben voor zij dat pad van de Christenheid kozen.

 

Wij zien juist dat velen die groot gebracht zijn in een christelijk gezin zich daardoor niet al te veel vragen stellen maar dan ook geen volwaardige christen worden. Meestal behoren zij ook tot niet actieve christen groeperingen of geloofsgroepen waar de bijbel niet echt de basis is en zelfs dikwijls tot geloofsgemeenschappen die niet echt alle Bijbelse Waarheden tot zich willen nemen, maar eerder willen vasthouden aan menselijke en valse leerstellingen.

 

Als men God lief heeft zal men echter de weg van God moeten kiezen en niet deze van mensen.


Als u het eerste luik van deze trilogie hebt bezocht kan u hier uw zoektocht verder zetten nadat u zich verzekerd hebt om met de juiste gids en juiste materialen onderweg te zijn, om zo een veilig avontuur te beleven.

avonturen

foto's

Locaties