Jezus is de Weg naar God

Opgehangen aan een paal om te steven,
als koning der Joden,
voor vergelding van de zonden van alle mensen

Wanneer Jezus hier op aarde was

verheerlijkte hij en aanbad hij de enige Ware God

Wiens Will hij volledig wenste te doen


Hij die oorspronkelijk Jehoshua of Jeshua (in hedendaagse spelling) noemde is hier beter gekend onder zijn in de vierde eeuw vervalste naam Jezus (Issou of Heil Zeus).

 

Deze man geboren in Bethlehem en uitgegaan vanuit Nazareth om het Goede Nieuws te verkondigen en God te openbaren is de Weg en de Deur tot God, Waarheid en Leven.

 

“Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.” (Johannes 10:9 NBV)

 “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6 NBV)

 “11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 ¶ Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 15 ¶ Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.” (Johannes 14:11-17 NBV)

 

De onderstaande geselecteerde teksten, van deze website postings,  hopen u tot inzicht te brengen. wij hopen dat u aan de hand van die teksten zal merken dat naast de Bijbel als Gids wij ook geloof in Christus Jezus , de Messias moeten hebben, om volledig tot de Waarheid te komen, alsook om tot een uitstekende relatie te komen met Jeshua's hemelse Vader, Jehovah God de Vader, de Enige Ware Waarachtige God. Door zijn offergave aan de houten paal is redding tot ons gekomen

 

 “Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.” (Romeinen 5:2 NBV)

 “dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.” (Efeziërs 2:18 NBV)

 “omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen.” (Hebreeën 10:20 NBV)

 

Wanneer je Jeshua, Jezus Christus beter zal leren kennen en meer vertrouwd geraken met zijn leerstellingen, zal je ook makkelijker tot inzicht komen wie wie is en hoe je, zoals hij, Gods Wil kan komen te doen en de open weg zal kunnen vinden naar Gods Koninkrijk.

Blogselectie rond Jeshua, Jezus Christus de Messias en Weg tot God en Gods Koninkrijk

Paadjes, straten, autowegen, hoeken en kantjes

Men kan heel wat wegen uit in deze tijd, waar in onze wereld alles wel makkelijk ter beschikking lijkt.

meer lezen 0 Berichten

De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen

De kaartontwerper is geen potentaat die iedereen verplicht slechts één weg af te leggen of langs één weg te wonen

meer lezen 0 Berichten

Uit 3 continenten

De Bestseller aller tijden is een bibliotheek van boeken die geschreven werden op 3 continenten: Afrika, Azië en Europa

meer lezen 0 Berichten