Geloof in God

De mens zal moeten geloven in de Ik Ben die Ben die zei dat Zijn Heilige Naam Jehovah is

Hang Jehovah aan en blijf aan Hem kleven

Als men onderweg is naar God zal men duidelijk het verschil tussen Jeshua en Jehovah of tussen Christus en de Elohim moeten inzien.

 

Maar al te vaak worden de twee Bijbelse figuren Jezus, de zoon van God met God, de Elohim Adonai El Shadai verward. Te veel mensen zeggen en nemen aan dat Jezus god de zoon is. Het komt er op aan om het juiste pad op te gaan en in te zien dat de bijbel zegt dat Jezus de beloofde uitverkoren zoon van God is en niet een god de zoon.

 

“En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’” (Mattheüs 3:17 NBV)

 “Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’” (Lukas 9:35 NBV)

 

Het in die door God verklaarde zoon, diegene met de andere naam, dat wij geloof moeten stellen en aannemen dat hij onze mogelijkheid is om de nauwe poort van het Koninkrijk van God binnen te gaan.

 

Op deze bladzijde kan je, uit deze websites blog, een selectie teksten vinden die je op weg kunnen helpen om meer geloof in de enige ware God te verkrijgen.

 

Veel geluk er mee.


Artikelen over de enige Ware God: Jehovah

Idioot zijn om te geloven?

Welkom op dit blog waar wij u willen aantonen dat elk goed denkend mens tot geloof kan komen in de Ware God als hij bereid is om alles grondig te onderzoeken.

Vast staat dat men niet naïef of irrationeel hoeft te zijn om christen te worden.

meer lezen 0 Berichten

De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen

De kaartontwerper is geen potentaat die iedereen verplicht slechts één weg af te leggen of langs één weg te wonen

meer lezen 0 Berichten

Uit 3 continenten

De Bestseller aller tijden is een bibliotheek van boeken die geschreven werden op 3 continenten: Afrika, Azië en Europa

meer lezen 0 Berichten