Paadjes, straten, autowegen, hoeken en kantjes

Men kan heel wat wegen uit in deze tijd, waar in onze wereld alles wel makkelijk ter beschikking lijkt.

Indien men een luchtfoto zou nemen van onze wereld kan men zeer bevolkte gebieden zien waar men heel wat kleine steegjes niet kan opmerken tussen de vele gebouwen. Straten en pleinen worden dan wel herkenningspunten die dan weer leiden naar de grotere wegen die de ene plats met de andere verbinden.

 

Verbonden worden is dezer dagen wel belangrijk. Mensen willen in contact staan met anderen en anderen tonen dat zij met deze of gene contact hebben. sociale media zijn voor veel jongeren belangrijk geworden, maar of al die zogenaamde vrienden wel mensen zijn waar zij echt contact mee hebben is een andere zaak. In de meeste gevallen hebben zij er nog minder een echte relatie mee.

 

Vermoedelijk kan je wel indenken hoe moeilijk het is om iemand in een grootstad te vinden. Ook al kan je nu met de te zoeken en te vinden persoon in contact staan met je telefoon, om regelmatig te polsen waar hij of zij zich bevindt, en heb je je gps om je door de onbekende stad te navigeren.

 

Vele steegjes en straten liggen er dan voor jou om in te lopen, maar best zou zijn dat je de makkelijkste en snelste weg kan vinden naar die persoon die je wil ontmoeten om er zo veel mogelijk tijd mee door te brengen.

 

Als je op zoek bent naar God is het niet anders. Enkel is het nu niet in een stad maar in de wereld dat je naar Hem op zoek moet gaan. die wereld biedt zich aan met heel wat meer straten en pleinen dat er in een kleine gemeente, een provinciaal stadje of in een hoofdstad te vinden zijn.  Met een goede gps kan het wel makkelijker zijn, maar dan moet je het juiste toestel kunnen vinden dat voldoende kaarten in haar systeem heeft. Hiertoe biedt de Bijbel een oplossing met haar 66 kaarten (of boeken) die het hele domein in kaart brengt van wat wij moeten weten en waar wij moeten zoeken. Ook al zijn er 39 oorspronkelijk in het Hebreeuws opgesteld, terwijl de andere 27 in het Grieks en dan spreken wij nog niet van de fragmenten die in het Aramees zijn opgesteld, mogen wij blij zijn als wij die talen niet kennen dat er toch voldoende vertalingen voorzien zijn om ons de juiste wegen duidelijk te tonen.

 

In welke taal je de gps-kaarten wil hebben, je kan er op aan dat de Ontwerper er voor gezorgd heeft dat zij alle de duidelijkheden bevatten als de oorspronkelijke editie, ook al mag die zo vele eeuwen oud zijn.

 

Ook al zijn er die beweren dat die  eerste 39 kaarten, die samen het Oude Testament vormen, slechts voor de Joden zijn en niet voor andere gelovigen, vergeten deze dat zij de oerbron zijn en de initiële software bevatten om alles goed te doen werken. zonder je ios of Android systeem zal je je Apple computer of je smartphone vermoedelijk ook niet aan de praat krijgen. wil je die besturingssystemen niet gebruiken en geef je de voorkeur aan een ander, zal je ook dar de basis goed moeten kiezen.

 

Wil je het Nieuwe Testament goed in zijn geheel kunnen plaatsen zal je toch ook een kijk moeten werpen op die voorheen opgetekende werken, die allen leiden naar het hoogtepunt van de lang verwachte Messias, de gezondene van God die voor de oplossing zal zorgen.

 

Laat ons niet vergeten dat de Ontwerper zelf heeft gezegd dat Zijn hele oeuvre er is om in zijn totaliteit genomen te worden. Just omdat het geheel samen een verband maakt en door God geïnspireerd is moet een juiste studie van de Bijbel de hele Bijbel omvatten. Met een halve  of slechts een derde van een landkaart gaan wij geen duidelijk overzicht krijgen en zal het niet mogelijk zijn om de kortste weg naar de Waarheid te ontdekken.

 

In die Grote Gids, het Boek der boeken of de Bijbel, worden trouwens ook alle gevaarlijke hoekjes en kantjes vermeld, zodat ongelukken of hinderlijke onderbrekingen onderweg, kunnen vermeden worden. Daarom schaft men best die Gids aan vooraleer men de weg op gaat.

 

***

 

“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,” (2 Timotheüs 3:16 NBG51)

Reactie schrijven

Commentaren: 0