Idioot zijn om te geloven?

Welkom op dit blog waar wij u willen aantonen dat elk goed denkend mens tot geloof kan komen in de Ware God als hij bereid is om alles grondig te onderzoeken.

Vast staat dat men niet naïef of irrationeel hoeft te zijn om christen te worden.

Je hoeft niet naïef of irrationeel te zijn om christen te worden. Om een goed christen te worden moet je wel een denker durven zijn en niet bang zijn om zelf vragen te stellen en om zelf bevraagd te worden.  Een ware christen is namelijk iemand die alles goed overdacht heeft en keuzes heeft gemaakt om dat hij of zij tot bevindingen is gekomen war hij of zij kan achterstaan.

 

Blind geloof is niet gefundeerd geloof en zal enkel maar wankel zijn. Meestal is zulk geloof ook een niet doorleefd geloof en wordt het volgens de bijbel aanzien als een dood geloof. Ware geloof vraagt namelijk actie. Geloof zonder werken is dood.

 

“Want zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook dood het geloof zonder werken.” (Jakobus 2:26 Canis)

 

Een geloof zal moeten gestoeld zijn op kennis en inzicht in de Bijbel.

Voor sommigen mag geloven zo vanzelfsprekend zijn , dat ze er niet eens bij nadenken. Er zijn heel wat mensen die in verscheidene zaken geloven die al of niet waar kunnen zijn. Vele mensen hebben allerlei theorieën over gebeurtenissen en natuurverschijnselen, alsook over goden of over godheden of de godheid.

 

In deze wereld geloven wij dat het maar normaal is dat de zon morgen weer zal opkomen. Wij verwachten dat er een wisseling van seizoenen is. Ook verwachten wij  dat het eten op tafel niet giftig is. Voor alles hebben wij wel ideeën. Deze kunnen geschoeid zijn op eigen ervaringen of op dingen die wij geleerd hebben doorheen de jaren.

 

Over het leven, het hoe en waarom is er al heel wat gebakkeleid. Als wij zekerheden in het leven willen hebben mag onze levensovertuiging niet op drijfzand zijn gebouwd.

 

Men kan zich afvragen waarom men in iets of iemand moet geloven en waaróm geloven mensen wat ze geloven?

 

Er zijn velerlei redenen waarom mensen iets geloven om hun toevlucht zoeken bij een geloof. Wat opvalt als men die mensen bevraagt is dat dikwijls hun geloofskeuze niet echt op diepgaand onderzoek is gebaseerd. Ze geloven om allerlei redenen, maar die blijken niet allemaal overtuigend te zijn.

 

Meerdere mensen zijn er van overtuigd dat "geloof" en "godsdienst" boosdoeners zijn, die zeer veel ellende in de wereld gebracht hebben. Zij vergeten dat indien er geen godsdiensten zouden bestaan er wie weet nog veel meer haat, nijd en strijd zou zijn. Trouwens zijn de meeste terreur daden en oorlogen niet om geloofsredenen gevoerd maar om machtsvergroting en uit eigen gewin.

 

De verhouding tussen redelijk denken en religieus leven en beleven blijft al eeuwen de gemoederen bezig houden. Vaak staan bijvoorbeeld de uitspraken van de empirische wetenschappen op gespannen voet met religieuze dogma's. Maar ook op politiek gebied strijden religieuze en seculiere visies om voorrang.

 

Op deze site willen wij aantonen dat wetenschap en religie elkaar niet in de weg moeten staan. De wereld kent heel wat scheppingsmythen en de bijbel biedt ook een scheppingsverhaal dat door velen wordt misbegrepen.

Voor velen is dat scheppingsverhaal zo maar een verzinsels dat in strijd is met de wetenschappelijk aantoonbare ontwikkeling van deze aarde. Voor hen is evolutie en schepping water en vuur. Al eeuwen blijken wetenschapsmensen en geloofsmensen dit aspect aan te grijpen om in debat te gaan. Sommigen stellen dat het dan gaat over serieus werk tegenover lichtzinnigheid. Maar men moet weten dat er genoeg natuurwetenschappers, theologen en filosofen zijn die vraagtekens durven plaatsen bij dit conflictdenken en durven getuigen van hun geloof in God.

 

Doorheen de jaren is de vraagstelling nog niet veel verandert:

 1. Bestaat God?

 2. Kunnen wij bewijzen dat Hij bestaat?

 3. Kunnen wij wel of niet zeker weten of Hij bestaat?

 4. En kunnen wij wel of niet zeker weten of Hij niet bestaat?

 5. Als Hij bestaat waarom heeft Hij dan de mens geschapen?

 6. Hoe is de kosmos en de mens ontstaan?
 7. Indien God een God van liefde is waarom laat Hij dan lijden toe?

 8. Waarom zijn die ander goden niet goed en echt?
 9. wie of wat bepaalt het menselijk lot?
 10. Waarom zou het Christelijk geloof wel het goede geloof zijn?
 11. Is dat christelijk geloof dan wél op goede gronden gebaseerd?
 12. Wie is Jezus en heeft die wel echt bestaan?
 13. Voor wat dient de Kerk?
 14. En wie mag het dan wel voor het zeggen hebben in die Kerk?

En zo zijn er nog heel wat vragen die de mensen bezig houden, maar war wij hier toch graag enkele antwoorden willen over brengen.

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0